מה זה מבחן האושר?

מבחן האושר הוא מבחן אמריקאי בעל 120 שאלות,
אשר נותן לך לבדוק את תכונותיך האישיות,
אשר משפיעות על פוטנציאל האושר שלך.

כבר עולים...